Chú thích ảnh
Hội thảo thu hút hàng trăm tham luận đến từ các đại biểu, chuyên gia, phân tích những thách thức mà tỉnh Quảng Ninh sẽ phải vượt qua.

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ: Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh, trong hơn 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, kể cả trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2022 tăng trưởng của tỉnh đạt gần 270.000 tỷ đồng, gấp 103 lần so với năm 1986; ước hết năm 2023 đạt gần 312.420 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng nhóm đầu của cả nước; là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, đạt gần 70%.

Trong suốt hành trình đó, Quảng Ninh đã mạnh dạn tìm tòi và đi tiên phong thử nghiệm những cách làm mới chưa có tiền lệ, mang tính đột phá, giúp tạo nên những kỳ tích phát triển. Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển, tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy văn hóa, xã hội, môi trường là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững.

Qua quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, từ thực tiễn thực thi các chủ trương, chính sách, có thể đúc kết được nhiều bài học quý báu, trong đó có 3 bài học quan trọng là: Chủ động bám sát, nắm chắc, tiếp thu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Trung ương phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể, lợi thế riêng có của tỉnh Quảng Ninh; không ngừng đổi mới tư duy phát triển, xác lập tầm nhìn chiến lược, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luật khách quan và hợp với lòng dân… giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đề nghị các đại biểu tham luận tập trung vào bối cảnh lịch sử, cơ hội và thách thức, xung lực và rào cản của những quyết sách đột phá ở Quảng Ninh; nội dung và cách thức đột phá phát triển trong tư duy và hành động của Quảng Ninh; đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được; chỉ ra những ngưỡng phát triển, những khoảng trống cần khoả lấp, những bất cập cần tháo gỡ, những thách thức phải đối mặt…