Ngày 18/1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị, năm 2023, Ban đã triển khai thực hiện các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và các nhiệm vụ của ngành. Kết quả đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong năm 2023, có 5 dự án trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) được cấp quyết định chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng. Cũng trong năm, có 3 dự án khởi công xây dựng và 4 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. Các doanh nghiệp trong KKT, KCN nộp ngân sách nhà nước khoảng 320 tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 6.700 người, thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị

Thu ngân sách nhà nước qua 2 cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh đạt 935 tỷ đồng, trong đó: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt 360 tỷ đồng, giảm 1,2% và Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt hơn 575 tỷ đồng tăng 189% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án tại KKT Đông Nam Quảng Trị; khởi công dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị đảm bảo tiến độ, hoàn thành các thủ tục để thi công xây dựng Cảng Mỹ Thủy.

Hoàn thành các thủ tục, phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành, huyện Hướng Hóa trong triển khai xây dựng quy hoạch chung xây dựng KKT Thương mại đặc biệt Lao Bảo (thay thế Quy hoạch chung hết hiệu lực vào năm 2025). Thực hiện tốt các nhiệm vụ Tổ Công tác 626 (Ban Thường vụ Tỉnh ủy) phân công trong xây dựng KKT Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan…

Ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Trị cho biết, trong năm 2024, Ban Quản lý KKT tỉnh xác định các mục tiêu chính đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, phấn đấu thu hút từ 5-7 dự án được cấp quyết định đầu tư, 5-7 dự án khởi công xây dựng và có 6- 8 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

Tăng doanh thu và nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong KKT, KCN từ 8-10% so với 2023. Cùng với đó, tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có quy mô lớn, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của KKT Đông Nam Quảng Trị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay; Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2024. Điều này đòi hỏi Ban Quản lý KKT tỉnh nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, trong đó Ban Quản lý KKT có vai trò hết sức quan trọng trong công tác thu hút, kêu gọi đầu tư và việc hiện thực hóa các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư trong KKT, KCN.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh tập trung khắc phục những điểm nghẽn, những hạn chế đã được chỉ ra, nhất là việc chậm điều chỉnh quy hoạch, công tác cải cách hành chính để các nhà đầu tư đến với Quảng Trị thấy hài lòng hơn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT phải cùng với tỉnh quyết tâm khởi công cảng hàng không Quảng Trị, xây dựng và hình thành cảng biển Mỹ Thủy…

Đồng thời, ông Hưng cũng yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh rà soát các dự án ven biển đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm, đặc biệt là các dự án du lịch để thu hồi, thu hút các nhà đầu tư khác. Hỗ trợ nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Quảng Trị hoàn thành giai đoạn 1 của dự án và triển khai giai đoạn 2.