Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã trình bày báo cáo tóm tắt đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giai đoạn năm 2013 – 2021, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 16 xã ATK, 01 vùng ATK. Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận. Cụ thể, có 33 xã, thị trấn thuộc 5 huyện (Cao Lộc, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng) xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã ATK; có 03 huyện (Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan) lập hồ sơ đề nghị công nhận vùng ATK.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK như trình tự thủ tục; các tiêu chí của các xã ATK, vùng ATK; cách viết và trình bày một bộ hồ sơ; cách thu thập xử lý tài liệu minh chứng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên khẳng định vị trí địa lý quan trọng của Lạng Sơn và những đóng góp của Nhân dân các dân tộc của tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Việc công nhận các xã ATK, vùng ATK có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự tri ân những đóng góp lớn lao của các thế hệ đi trước.

Đồng chí đề nghị UBND các huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc; giao trực tiếp Phòng Nội vụ rà soát lại các bộ hồ sơ khoa học, những tài liệu xác thực, làm rõ được 3 tiêu chí của xã ATK, lược bỏ những tài liệu không cần thiết; rà soát lại các tiêu chí của xã ATK đảm bảo khách quan, trung thực, tập trung xây dựng những tiêu chí có hồ sơ, tài liệu minh chứng, gắn minh chứng với các tiêu chí phù hợp để triển khai thực hiện. UBND các huyện phối hợp với Sở Nội vụ tập trung hoàn thiện các hồ sơ đề nghị công nhận ATK chậm nhất ngày 30/01.

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa điểm, di tích thuộc các đơn vị được đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK./.

Hà Linh