Khánh Hòa: Tạo việc làm tăng thêm cho hơn 10.500 người
(Dân sinh) – Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua triển khai các giải pháp tạo việc làm mới cho lao động trên địa bàn tỉnh, đã tạo việc làm tăng thêm cho hơn 10.500 người.