• Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kỳ vọng về các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; các đồng chí trong đoàn công tác cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo đoàn công tác về tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp của Nghị quyết, tỉnh Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu “Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển”.

“Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển” -0
Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Trần Tuấn Anh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả như: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2018-2022, tương đương mức bình quân chung cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 44 triệu đồng, tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2018 nhưng vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước; tốc độ đổi mới công nghệ năm 2022 đạt 23%, tăng 2% so với năm 2020.

Sự cố môi trường biển trước đây đã được khắc phục, các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với biển trở lại bình thường. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven biển đã được xây dựng và hoàn thiện. Thực hiện 3 đột phá chiến lược, Hà Tĩnh đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo sự chỉ đạo của Đảng, đồng bộ hóa các cơ chế chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là kinh tế biển theo hướng phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, bước đầu có thể khẳng định, Nghị quyết số 36-NQ/TW đã tạo nên sự chuyển biến tích cực và rõ ràng, đạt được những kết quả quan trọng trong thực tiễn phát triển của đất nước ta thời gian qua. Du lịch biển đã có sự phát triển nhanh, khẳng định được vị thế, vai trò của du lịch biển trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, tạo ra diện mạo mới cho hệ thống đô thị ven biển.

“Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển” -0
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác khảo sát Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Tỉnh nói chung cũng như trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và những chủ trương, định hướng của Đảng trong phát triển bền vững kinh tế biển nói riêng. Tỉnh đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều cơ chế chính sách phù hợp.

Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển, kinh tế hàng hải. Du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng đã có bước phát triển tốt. Nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản đã đạt được kết quả tích cực. Quan tâm đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp ven biển. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; tích cực chủ đông huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển.

Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển. Sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch các khu kinh tế ven biển. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn triệt để ô nhiễm môi trường biển…

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát, nắm tình hình thực tế về công tác phát triển kinh tế biển tại tỉnh Hà Tĩnh, thăm một số doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

  • Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phối hợp, hiệp đồng thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • Hà Tĩnh phát huy sức mạnh khi ban hành các nghị quyết sát thực tiễn Hà Tĩnh phát huy sức mạnh khi ban hành các nghị quyết sát thực tiễn