Khoáng sản

Điện Biên: Siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

Hoàng Châu 14/11/2023 – 21:25

(TN&MT) – Thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo đảm việc thực thi nghiêm minh các quy định của pháp luật, tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 10 giấy phép thăm dò và 26 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong năm 2022 tỉnh Điên Biên cũng đã cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, 10 giấy phép thăm dò cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, chuyển nhượng 01 giấy phép khai thác đá, cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường, điều chỉnh 01 giấy phép khai thác khoáng sản đá, xác nhận 05 khu vực đăng ký khai thác tận dụng đất và 02 khu vực đăng ký khai thác đá, cát trong phạm vi dự án các công trình, thu hồi cát trong quá trình nạo vét lòng hồ đối với 02 dự án.

a1(2).jpg
Công ty TNHH Ðầu tư Thương mại Hoàng Anh khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ xã Na Ư (huyện Ðiện Biên)

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, cho biết: Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên, những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, theo đúng trình tự thủ tục, Luật khoáng sản. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy hoạch được phê duyệt, theo Luật Khoáng sản, các văn bản pháp lý liên quan. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, hạn chế cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT cũng tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên các trình tự thủ tục phê duyệt dự án khai thác khoáng sản theo đúng yêu cầu, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản quy chế hoạt động khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở địa phương.

a2(1).jpg
Công trường khai thác đá tại mỏ đá Tây Trang 10, xã Na Ư (huyện Ðiện Biên)

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng vào cuộc chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ môi trường. Từ đó, công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên đặc biệt các mỏ và điểm mỏ giữ vững an ninh trật tự và khai thác có hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên. Các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước duy trì kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản. Trong năm qua, cơ quan quản lý đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép thu nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là 195.000.000 đồng.

a3.jpg
Tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ông Nguyễn Thành Trung cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Sở TN&MT tỉnh Điên Biên, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả tài nguyên khoáng sản trong đó tập trung tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền; phối hợp triển khai thực hiện lập quy hoạch khai thác khoáng sản; tiếp tục thực hiện việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phương án cải tạo và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.