Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: giacngo.vn

Sau khi vấn an sức khỏe, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đã chia sẻ với Đức Pháp chủ về những nội dung mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm liên quan tới GHPGVN mà ông đã phát biểu tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng như Hội nghị thường niên kỳ 3 – khóa IX GHPGVN vừa qua.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng ghi nhận những thành tựu của GHPGVN trong các công tác đối ngoại, từ thiện xã hội; đồng thời cũng nêu một số hiện tượng, vấn đề quan tâm, cần có sự điều chỉnh nhằm góp phần ổn định tình hình tôn giáo ở nước ta, đặc biệt là một số hiện tượng liên quan tới tín ngưỡng Phật giáo và nhân sự của Giáo hội xảy ra gần đây.

Tại buổi tiếp, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chia sẻ lập trường của ngài, nhận định, đồng thời cảnh báo nguy cơ của một số hiện tượng mang danh nghĩa tôn giáo, ngoại giao tôn giáo đối với sự ổn định và phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và tín ngưỡng.

Ngài cũng chia sẻ kinh nghiệm trước một số vấn đề mang màu sắc tín ngưỡng và mong các cơ quan chức năng quản lý về tôn giáo có sự phối hợp với GHPGVN nhằm tránh những bất cập giữa trách nhiệm quản lý nhà nước và vai trò hướng dẫn tín đồ thực hành các pháp môn một cách chánh tín; tránh những ngộ nhận, lệch lạc và điều đáng tiếc xảy ra đánh mất niềm tin của người dân đối với GHPGVN nói riêng và tôn giáo truyền thống nói chung.

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có lời chúc Tết đến ngài và chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử./.

Hà Linh